Avís legal

Crèdits

XAVIER VIDAL I ROCA S.L
C/Girona, 124. 08700 Barcelona
CIF:B62017330
www.luthiervidal.com / info@luthiervidal.com
R.M. de Barcelona, tomo 31976, Folio 1, Hoja B6203028, Insc. 1ª-C.I.F. B-62017330

Resolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https: //ec.europa. eu / consumers / ODR /

Aceptació

Les presents Condicions Generals regeixen l´ús del nostre Lloc Web i la contractació de productes i/o serveis a través del mateix. Al visitar el nostre Lloc Web, així com al fer ús dels serveis de la nostra botiga on line, l'usuari accepta les presents Condicions Generals i manifesta

 • Que ha llegit, entèn i comprèn l'aquí exposat.
 • Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
 • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 • Que té la majoria d'edat legal (18 anys) per accedir a aquests Llocs Web així com per adquirir productes que s'ofereixen en els mateixos.

 

Obligacions de l'usuari

L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cada un dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i també haurà d'abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de la Empresa, seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Condicions generals de compra

Productes i preus

 1. L'Empresa es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, la Empresa podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen aquestes Condicions Generals. Així mateix, la Empresa es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.
 2. Els preus aquí indicats poden no ser igual als de la nostra botiga física.
 3. Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. No obstant, els instruments i arcs no professionals poden patir lleugeres diferències degut al seu caràcter més artesanal.
 4. Luthier Vidal fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en la pàgina web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de l'empresa, es procediria immediatament a la seva correcció.
 5. Els preus indicats en la Botiga apareixen tant en IVA como sense IVA
 6. L'IVA s'implementarà automàticament en aquelles comandes amb destí europeu. Els compradors extracomunitaris no pagaran IVA però hauran de fer-se càrrec dels aranzels o despeses d'aduanes.
 7. Aquells articles usats (antics o de col·leccionisme) es regeixen mitjançant el Règim Especial de Bens Usats, la qual cosa fa que l'IVA ja estigui inclòs en el preu i no es vegi reflectit en la factura com a tal.
 8. L'informem que en cas que aparegui un preu erroni i / o manifestament irrisori i sigui quin sigui el motiu (bug informàtic, error manual, tècnic...), la comanda serà anul·lada fins i tot en cas de validació inicial. S'oferirà l'opció al client d'abonar l'import real dels productes.
 9. Luthier Vidal no es fa responsable dels costos de duana que el client hagi d'abonar per rebre la seva comanda.

 

Procediment i forma de pagament dels productes

 1. En el termini màxim de vint (24) hores, la Empresa enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a la Empresa.
 2. L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.
 3. Aquelles comandes tramitades mitjançant el mètode de pagament de transferència bancària tenen cinc (5) dies per a la realitzación del pagament. Un cop passat aquest termini procedirem a tornar a posar el producte a la venta.

 

Dret de desestiment i garantia

 1. L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb l'Empresa a través de correu electrònic a info@luthiervidal.com i desistir de la compra en un termini no superior a catorze (14) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de catorze (14) dies des que la Empresa li indiqui la forma de devolució.
 2. El desistiment comporta la devolució de l'import pagat per l'article un cop l'Empresa hagi rebut en perfecte estat i sempre que el seu ús no vagi més enllà de la comprobació del bon estat i funcionament del mateix.
 3. Les despeses d'enviament de la devolució aniran a càrrec de l'Usuari, fent servir a ser possible l'embalatge original per tal d'evitar future depreciacions. L'Usuari podrà posar-se en contacte amb l'Empresa per a que li faciliti la tramitació de la recollida amb la seva empresa transportista de confiança, previ pagament del cost real de l'enviament.
 4. L'Empresa respondrà a les manques de conformitat que es manifestin en un plaç de dos anys des de l'entrega. L'Usuari haurà d'informar de la manca de conformitat en un plaç màxim de dos mesos des de que va tenir coneixement d'ella.
 5. En cas de producte defectuós, l'Empresa prodecirà a la reparació, substitució, rebaixa en el preu o resolució del contracte. Aquestes gestions seran lliures de cost per part de l'Usuari.

 

Servei d'atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@luthiervidal.com.

 

Servei d'entrega a domicili

 1. L'àmbit territorial, preu i terminis d'entrega de les vendes a través de la Botiga s'especifiquen a la plana dedicada als transports. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'usuari indiqui una vegada comprovat el pagament.
 2. No es serviran comandes en apartats de correus ni en hotels o altres adreces no permanents.
 3. El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes llevat que s'indiqui el contrari. No obstant això en el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament. Inclou impostos.
 4. L'empresa garantitza la tramitació i enviament del producte durant les 24/48h posteriors a la recepció del pagament, a no ser que s'especifiqui el contrari en la descripció del producte.
 5. Aquelles comandes rebudes (i/o pagades) en dissabte, diumenge o festiu es consideraran com a rebudes el primer dia laborable posterior a les mateixes, així com aquelles rebudes de dilluns a divendres a partir de les 16h.
 6. Aquelles comandes que contingun un instrument s'enviaran de dilluns a dijous fins a les 16h.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 1. L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia la Empresa o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.
 2. Tret que fos autoritzat per la Empresa o en el seu cas pels tercers titulars dels drets corresponents, o llevat que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar , prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a què accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d' els mateixos.
 3. L'Usuari haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per la Empresa o per tercers en la Botiga.

 

Política de privacitat i de dades de caràcter personal

La confidencialitat de les seves dades personals és un aspecte fonamental per XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. Aquesta política està dirigida a explicar com i per a què propòsits utilitzem la informació recopilada a través de l'ús de qualssevol dels serveis del present lloc web.

Es prega que llegeixi atentament aquest document de Política de Privadesa. En fer ús de la nostres serveis, accepta quedar vinculat per les condicions de la present Política de Privacitat pel que fa a la informació recopilada sobre vostè.

En cas de dubte o pregunta en relació a la present política, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@luthiervidal.com.

Podríem modificar aquesta Política de Privacitat segons sigui necessari per adaptar-la a futurs canvis legislatius o jurisprudencials.

Llevat que algun reglament local estableixi el contrari, la Política de Privacitat es regeix per les lleis d'Espanya.

 

Qui és el responsable de tractar les dades personals que dono a Xavier Vidal i Roca, S.L.?


Responsable: Xavier Vidal i Roca, S.L.

Direcció: Carrer Girona 124. 08009 Barcelona

Correu: info@luthiervidal.com


Ús de la Informació. Amb quina utilitzarem en Xavier Vidal i Roca, S.L. les teves dades?


La informació que Un. Facilita serà estrictament utilitzada per als següents propòsits, segons correspongui en cada cas:

1. Processar la seva alta com a usuari en aquest portal per a la contractació dels nostres productes o serveis;

2. Verificar la identitat dels usuaris que han comprat a la nostra botiga online;

3. Enviar Newsletters, així com altres informacions relacionades amb les activitats, productes i serveis de XAVIER VIDAL I ROCA, S.L., incloent alertes, notificacions, butlletins, ofertes i promocions;

4. Recopilar opinions sobre els productes i serveis que oferim.

5. Cedirems les seves dades a les entitats financeres amb les que treballa l'empresa per efectuar els cobraments i pagaments oportuns; per les administracions públiques espanyoles que ho requereixin; les empreses de transport i, en general, per a qualsevol altra finalitat que sigui necessària i implícita per al normal desenvolupament de l'activitat oferta per XAVIER VIDAL I ROCA, S.L.D'acord amb l'Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a l'RGPD, d'haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a això per a l'enviament de comunicacions comercials d'acord a l'esmentat consentiment.

Vostè pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic al link previst per a això en l'e-mail amb la comunicació comercial.

Després donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usats, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els vam informar en aquest document.


Quina és la legitimació per al tractament de les meves dades?


Les dades de caràcter personal rebudes per XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. en la contractació dels seus serveis i / o mitjançant el present Portal seran tractades amb la màxima reserva i confidencialitat.

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incloses en fitxers titularitat de XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. amb la finalitat de gestionar correctament els serveis que ofereix el nostre lloc web.

Quan les dades de contacte s'utilitzin per a les finalitats anteriormentes indicades, la base legal serà el consentiment exprés prestat per vostès en el moment i la recollida de dades (compres web mitjançant l'acceptació i coneixement de la informació sobre protecció de dades).Durant quant de temps conservarà Xavier Vidal i Roca, S.L, les meves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En el cas de les dades de contacte que s'utilitzen per a enviament d'informació comercial es conservessin per temps indefinit per a enviament d'informacions d'interès sempre que vostè no sol·liciti la supressió dels mateixos.
Es pot donar de baixa de les newsletters seleccionant l'opció "donar de baixa" en el mateix butlletí.

Quins són els meus drets quan facilito les meves dades?


Tens dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si en Xavier Vidal i Roca, S.L. estem tractant dades personals que et concerneixin o no.
 • Accedir a les seves dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades Xavier Vidal i Roca, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades
 • Retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Reclamar davant l'autoritat de Control de les dades referents a la seva persona incloses en els nostres fitxers, o en els de les empreses professionals que prestin servei per a Xavier Vidal i Roca, S.L. en els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679)

Com puc exercir els meus drets?


Et pots dirigir mitjançant petició escrita per correu postal, al carrer Girona 124, 08009 Barcelona o a enviar un correu a l'adreça de correu electrònic info@luthiervidal.com. Per a l'exercici dels teus drets hauràs d'adjuntar una còpia del teu DNI o un altre document que acrediti la teva identitat, i indicant el dret que vols exercir. Aquesta renúncia no tindrà efectes retroactius, però podria impedir la prestació dels Serveis.

Finalment, t'informem que pots dirigir-te davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Et recordem que en el cas que ens proporcions dades relatives a una altra persona física hauràs, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-lo de: a) del fet que facilita a la nostra empresa les seves dades personals amb les finalitats anteriorment esmentades; b) que incorporarem les dades en els nostres fitxers exclusivament per a les esmentades finalitats; c) que XAVIER VIDAL I ROCA reconeix als interessats els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment els corresponen, i que per exercitar-los poden dirigir-se mitjançant comunicació escrita en els termes indicats.

Les meves dades estan segures a Xavier Vidal i Roca, S.L.?


XAVIER VIDAL I ROCA declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , sobre Protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Les seves dades podran ser allotjats en: GOOGLE DOCS, servei proporcionat per Google Inc. (amb domicili social a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units); i CPanel (amb domicili social a 3131 W Alabama Box # 30, Houston, TX 77.098)

 

Enllaços a pàgines Web alienes

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat o pràctiques de pàgines Web alienes inclús quan l'enllaç hagi estat proporcionat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem vehementment que sigui llegida amb atenció la política de cada pàgina Web per la qual navega i es posi en contacte amb el propietari o responsable en cas de dubte o pregunta.

Així mateix, si obté l'enllaç a la nostra pàgina web a través d'una pàgina aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d'aquella pàgina. Recomanem que es llegeixi amb atenció la política de la pàgina i es posi en contacte amb el propietari o repsonsable en cas de dubte o pregunta.

L'usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedits a Aplazame des del moment en què l'usuari hagi iniciat la contractació de l'servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment de triar la forma de pagament. Aquesta acceptació s'estén a terceres entitats que haguessin de accedir als fitxers per al bon fi de l'contracte.

 

Contrasenyes

La Empresa facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a la Empresa de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

 

COOKIES

Cuando navega por nuestro Portal, podemos generar cierta información (comúnmente conocida como cookie) en su ordenador. Las cookies son pequeños ficheros de información que transfiere una página Web a su disco duro para recopilar y en ocasiones rastrear datos acerca de Ud. Las cookies son específicas del servidor que las ha creado y no pueden ser leídas por otros proveedores, lo que imposibilita el uso de éstas para rastrear sus movimientos por la Web. El número de su tarjeta de crédito es una información que no recopilan las cookies. Éstas nos ayudan a sacar lo mejor de la Web y a proporcionarle un servicio más personalizado. Nuestro uso de las cookies está únicamente restringido a conocer el uso de nuestra página Web para mejorar y actualizar su contenido.

 

¿Què són les cookies?

Les cookies són uns petits arxius que s'emmagatzemen en el seu equip, gràcies als quals podem obtenir i analitzar la informació de navegació dels nostres usuaris per tal de millorar el nostre servei.

 

¿Quins tipus de cookies empra la nostra pàgina web?

Cookies d'anàlisi. Són aquelles que, ben emprades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuarios i fer la medició i anàlisi estadístic de l'ús que fan els usuaris de la nostra plana web. Per aquest motiu analitzem la navegació en la nostra pàgina web, mitjançant Google Analytics (desenvolupat per Google Inc.), amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que oferim.

 

¿Para qué se utilizan?

La Empresa utilitza cookies a fi de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les galetes són arxius instal.lats al disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta omplir pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

 

¿Es posible navegar sin cookies?

Si l'usuari no desitja que s'instal li al seu disc dur una galeta, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts a la Botiga. Si dessitja eliminar o bloquejar les cookies instal·lades en el seu equip, pot fer-ho mitjançant l'apartat de configuració del seu navegador web:

- Chrome
- Firefox
- Explorer
- Safari
- Opera

 

LLEI APLICABLE I FUR

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'Usuari.

CONTACTI'NS

Si dessitja contactar amb nosaltres per a possibles sugerències o comentaris sobre la nostra Política de Privacidad o les seves dades personals, pot fer-ho enviant-nos un correu electrònic a info@luthiervidal.com.


Categories

Darreres ressenyes

Per Lidia C. (Alicante, España) el 22 Mar 2021 :

(5/5) 

Nominal del producte : PACK CELLO LUTHIER VIDAL ESTUDI Estoy muy satisfecha con la compra de este pack. Estoy iniciándome con el...

Per Raquel G. (Santomera, España) el 21 Mar 2021 :

(4/5) 

Nominal del producte : JOC CORDES VIOLA DADDARIO PRELUDE Muy bueno y a buen precio. El envío rápido. Muy satisfecha.

Per José P. (Portimão, Portugal) el 10 Mar 2021 :

(5/5) 

Nominal del producte : PACK JOC CORDES PACK VIOLA LARSEN, VISION I SPIROCORE WOLFRAMI Servicio rápido y de calidad. El embalaje correspondía al pedido, venía bien...

Per Jean Eric L. (Denia, España) el 09 Mar 2021 :

(5/5) 

Nominal del producte : CORRECTOR ARC VIOLI 3/4-4/4 ayuda bastante

Per Carlos D. (Carnaxide, Portugal) el 06 Mar 2021 :

(5/5) 

Nominal del producte : PASTA PER CLAVILLES HILL Great shop!!!!