Política de privacitat

INTRODUCCIÓ
La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d'altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com "incapaços legalment", sempre necessitarem del consentiment patern o del tutor/a o representant legal.
 
Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.
Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions per que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Identitat: XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. (també el prestador)
NIF:B62017330
Adreça postal: C/ Girona 124 bis , 08009, Barcelona, Barcelona
Correu electrònic: vidalroca@luthiervidal.com
 
XAVIER VIDAL I ROCA, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
 
MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i la manera com les obtenim és la següent:

 1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email, telèfon
 2. mitjançant el formulari de registre: email
 3. mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: email
 4. mitjançant el formulari de recollida de dades per al ecommerce: nom, adreça, e-mail, edat, telèfon, dades bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit
 5. mitjançant whatsapp: telèfon, nom i cognoms

 
No es tracten categories de dades especialment protegides.
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT:
Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l'apartat corresponent de la web:

 1. formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;
 2. formulari de registre: per a la creació d'un compte d'usuari i pugui accedir a les funcionalitats del web;
 3. formulari de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari ho hagi consentit expressament;
 4. Sicomprael producte mitjançant la nostra pàgina web www.luthiervidal.com/es/  li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
 5. Whatsapp: El tractament de les dades que es diguin a terme de les persones que realitzin una consulta a través de whatsapp de XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. es regirà per aquest apartat, així com aquelles condiciones d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a l’aplicació que procedeixi a cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. XAVIER VIDAL I ROCA, S.L., tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrat correctament la seva consulta així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Queda prohibit l’ús del WhatsApp de XAVIER VIDAL I ROCA, S.L., per l’enviament de continguts que no siguin els necessaris per la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 6. Altres finalitats:

  •  Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
  • Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
  • Realització d'anàlisi d'usabilitat del web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies)
  • Xarxes socials: en l'apartat corresponent s'especifica l'ús de les xarxes socials

 
Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de XAVIER VIDAL I ROCA, S.L.
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a  vidalroca@luthiervidal.com.
 
D'acord amb la LSSICE, XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
 
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
 
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.
 
LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació.
 
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d'aconseguir les finalitats anteriorment descrites.
 
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.
 
L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.
 
 
TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.
 
DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:
XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.
 
La informació que vostè ens proporcioni a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de XAVIER VIDAL I ROCA, S.L., contractats a l'empresa DINAHOSTING B15805419 RUA DAS SALVADAS, 41 (SANTIAGO DE COMPOSTELA) que presta el servei d’allotjament d ela web.  El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.
 
Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:
 
Google Analytics: per realitzar un anàlisi i mètrica de l'ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l'ús (incloent l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 d'Estats Units ("Google") , en els seus servidors d'Estats Units.
 
Email Màrqueting: s'utilitza per al servei de mail màrqueting: The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA                  
 
 
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a vidalroca@luthiervidal.com , indicant com Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS" i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
 
Drets:

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL:
 
MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.
 
IDIOMA
L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.
 
XARXES SOCIALS
 
L'informem que XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.
 
XAVIER VIDAL I ROCA, S.L.tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
 
Queda prohibida la publicació de continguts:
-          Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
-          Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. consideri inapropiats.
-          I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, XAVIER VIDAL I ROCA, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.
 
 
CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
XAVIER VIDAL I ROCA, S.L.es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
 
REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a XAVIER VIDAL I ROCA, S.L.en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.
 
LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre XAVIER VIDAL I ROCA, S.L.amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.