Luthiers i Arqueters Contemporanis

Xavier Vidal i Roca representa de forma exclusiva a Espanya als luthiers i arqueters de major prestigi internacional. Així, seguim amb el nostre propòsit d'oferir als nostres clients els millors instruments i arcs a nivell mundial.

Clicant sobre els seus noms, podrà accedir a una breu biografia i veure quins instruments o arcs tenim a la venda actualment.